Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce

W dniu 23.11.2017 na zaproszenie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego delegacja  z Tuchowa udała się do Warszawy na konferencję „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”.

Do Senatu przybyły również delegacje pozostałych polskich miast, które znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych w UE. Tuchów reprezentował Burmistrz Tuchowa, Tuchowski ekodoradca  oraz przedstawiciel inicjatywy Powietrze Tuchów Maciej Sajdak.

Spotkanie w senacie przedstawicieli Rządu, Samorządów, Prezesa NIK oraz inicjatyw społecznych podobnych do działającego w Tuchowie „Powietrze Tuchów” było pierwszą okazją do rozmowy na temat poprawy jakości powietrza w tak szerokim gronie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas swojej prezentacji zwrócił uwagę, że pierwszy raport tej instytucji na temat jakości powietrza powstał już w 2000 roku. Mówił, że gdyby zalecenia tego raportu były wzięte pod uwagę to aktualna sytuacja byłaby dużo lepsza. Jak widać, problem smogu istnieje od dawna, tylko wszyscy bali się o nim głośno mówić.

Pocieszającym wnioskiem z tego spotkania jest to, że powoli udaje się przekonywać rządzących do poważnego potraktowania tego tematu a z ich ust padają deklaracje, że nie zostawią lokalnej społeczności samej z tym problemem. Maciej Sajdak z inicjatywy Powietrze Tuchów zaapelował do rządzących, aby wsparli miasteczka takie jak Tuchów, gdzie społeczeństwo jest już bardzo świadome skali problemu. Apelował, aby pomoc trafiła do grup społecznych, które tego najbardziej potrzebują.

Podczas spotkania padło wiele deklaracji wparcia ze strony administracji centralnej. Samorządom, organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim całej społeczności bezpośrednio narażonej na złej jakości powietrze należy życzyć, że deklaracje te nie będą tylko pustymi słowami, lecz przerodzą się w konkretną pomoc finansową i nie trzeba będzie na nią czekać całymi latami.

Konferencja Senat

maciej sajdak
maciej sajdak
Close Menu