Wielkie wyzwanie Energia – Konkurs

Celem konkursu grantowego jest opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia, zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób (przydomowej elektrowni wiatrowej).


Urządzenie musi być przystosowane do wykorzystania wiatru małych prędkości oraz turbulentnego tj. cechującego się dużą zmiennością prędkości i kierunku.
Konieczne jest przystosowanie urządzenia do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych.

Dla kogo? Wszystkie zainteresowane osoby fizyczne (np. naukowcy, przedsiębiorcy, studenci i koła studenckie, zespoły „garażowych” wynalazców i pasjonatów).

Close Menu