Normy jakości węgla – nasze stanowisko

Dzień dobry

wysyłamy nasze uwagi w ramach konsultacji rozporządzenia traktującego o normach jakości węgla.

  1. Wyrażamy stanowczy protest wobec propozycji parametrów jakości węgla, w formie zaproponowanej przez Ministerstwo – nie dają one szans na rozwiązanie problemu smogu.
  2. Wnioskujemy o usunięcie z propozycji węgli o wysokiej zawartości siarki, wilgoci oraz popiołu. Maksymalne parametry to 10% dla popiołu, 12% dla wilgoci, 0,8 dla siarki
  3. Stanowczo sprzeciwiamy się dopuszczeniu do sprzedaży mułów węglowych, zanieczyszczonych miałów oraz flotokoncentratów.

Powietrze Tuchow
www.powietrzetuchow.pl
Sławomir Mikos

Close Menu