Konkurs dla maturzystów: Artykuł w języku angielskim!

Konkurs dla maturzystów: Artykuł w języku angielskim!

–> Przedmiotem jest napisanie artykułu w języku angielskim zgodnie z wymogami maturalnymi:

Sumując ilość akapitów, powinniśmy otrzymać cztery lub pięć akapitów. Ilość słów jest podana w poleceniu i zwykle wynosi od 250 do 300 wyrazów.

Na maturze punkty są przyznawane za:

Zgodność z poleceniem – od 0 do 5 punktów,
Spójność i logikę wypowiedzi – od 0 do 2 punktów,
Zakres środków językowych – od 0 do 3 punktów,
Poprawność środków językowych – od 0 do 3 punktów,
Łącznie do zdobycia jest aż 13 punktów.

Tematy do wyboru:

– Breathing clean air is our right, not our a privilage.
– They have solved the problem of polluted air, it’s time we did.
– Best practices for dealing with smog.
– The dangers lurking for breathing polluted air

Nagrody:

1. Nagroda: szczęśliwy, oryginalny długopis Sheaffer TVN24 oraz recenzja artykułu wykonana przez Native Speaker.

2. Nagroda: recenzja artykułu wykonana przez Native Speaker

3. Nagroda: recenzja artykułu wykonana przez Native Speaker

Wszystkie prace ocenione zostaną przez dwóch anglistów.

Grupa docelowa: uczniowie klas maturalnych zamieszkujący gminę Tuchów.

Prace należy przesyłać na adres: kontakt@powietrzetuchow.pl do dnia 15.01.2018. Wyniki podane zostaną do 31.01.2018

Close Menu