Konferencja w Senacie RP

Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce

W dniu dzisiejszym uczestniczymy w konferencji zorganizowanej przez Senat RP pod nazwą Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zostaliśmy na nią zaproszeni by zabrać głos jako inicjatywa społeczna z miasta ujętego w rankingu WHO najbardziej zanieczyszczonych miast UE i opowiemy o naszych doświadczeniach i postulatach jakie chcemy by zostały spełnione na poziomie rządowym.

Chcemy:

  • realnych programów pomocowych w wymianie palenisk i dopłacie do paliw dla osób tego potrzebujących. Programy mają być skierowane do tych ludzi których na to faktycznie nie stać.
  • edukacji na szeroką skalę mającej na celu podniesienie świadomości społeczeństwa głównie w zakresie korzyści z używania nowoczesnych źródeł ogrzewania
  • skutecznej kontroli w przypadkach palenia śmieci i odpadów komunalnych, budowlanych
  • wprowadzenia norm paliw stałych, tak jak to jest w przypadku paliw komunikacyjnych
  • realnego badania jakości spalin samochodowych

W konferencji reprezentuje nas Maciej Sajdak – ekonomista, informatyk, współtworzy inicjatywę Powietrze Tuchów.

Link do konferencji: http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,4341.html

Pogram: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/agenda/seminaria/2017/171123/zaproszenie.pdf

 

Close Menu