Warsztaty w ramach programu OSP w Dąbrówce Tuchowskiej

Zakończyły się pierwsze warsztaty dla członków stowarzyszeń i grup nieformalnych z programu „Kreujemy, budujemy i umacniamy społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów”, które odbyły się w remizie OSP w Dąbrówce Tuchowskiej, w dniu 13 maja 2017 roku (sobota), o godzinie 9:00. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również przybyli na warsztaty udoskonalać swoje umiejętności.

Close Menu