Zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży

Intensywne działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży odbyły się w ostatnich dniach w Olszynach, Ołpinach, Szerzynach oraz Ryglicach. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom problemu smogu i jak się przed nim chronić, a także jak sprawdzić stan powietrza. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda maska antysmogowa, czujnik smogu, oczyszczacz powietrza.
Choroby jakie wywołuje smog, segregacja śmieci i ogólne informacje o uchwale antysmogowej to były kolejne podpunkty omawiane na zajęciach.
Dzieci czynnie uczestniczyły za co dziękujemy.

Zajęcia odbywały się w ramach realizowanego projektu pn.”Wzmacnianie Spójności Społecznej na Pogórzu” ze środków programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu