Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce

W dniu 23.11.2017 na zaproszenie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego delegacja  z Tuchowa udała się do Warszawy na konferencję „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”. Do Senatu przybyły również delegacje pozostałych polskich miast,