FAKTY.

Czy oddychamy czystym powietrzem? Grafika prezentuje ilość dni z przekroczoną normą powietrza wg. wskazań stacji WIOŚ.

Dopuszczalna maksymalna ilość dni z przekroczeniem normy pyłu PM10 to: 35.

Tuchów

Ile dni było ponad normę?