Baza inwentaryzacyjna źródeł ciepła – ankiety dla mieszkańców

Baza inwentaryzacyjna źródeł ciepła – ankiety dla mieszkańców

Burmistrz Tuchowa w ramach realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej dotyczącej źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Ankieta ta pozwoli określić potrzeby mieszkańców w zakresie wymiany kotłów, termomodernizacji i